Disclamer

Disclamer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. 

Pagus Viriditas aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Pagus Viriditas behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pagus Viriditas.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens) bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pagus Viriditas. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door Pagus Viriditas.

info@pagusviriditas.nl

www.pagusviriditas.nl

© Pagus Viriditas juni 2019